despre

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea integrării pe piaţa muncii a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile contribuind la dezvoltarea antreprenoriatului social ale Regiunii de Nord-Est prin creşterea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru un număr de 120 de persoane şi înfiinţarea a 21 de întreprinderi sociale.

Proiectul contribuie la promovarea culturii antreprenoriatului social şi la optimizarea abilităţilor membrilor GT de a identifica în mod realist şi de a aplica în practică idei de afaceri sociale, generând efecte pozitive pe termen lung, în mod concret, prin măsuri profesioniste de formare în domeniul antreprenoriatului social pentru 120 persoane membre ale grupului ţintă care va fi format din persoane cu studii superioare ISCED 5-8, angajaţi inclusiv persoane care desfăşoara activităţi independente, persoane cu vârsta sub 25 de ani, persoane cu vârsta peste 54 de ani, participanţi cu handicap, persoane cu studii liceale ISCED 3 sau postliceale ISCED 4, persoane din alte categorii)

În cadrul proiectului se vizează creşterea nivelului de ocupare şi creşterea directă a nivelului de trai al membrilor GT-ului, obiectivul general fiind în conformitate cu Prioritatea de investiţii 9v din cadrul Axei Prioritare 4 şi anume promovarea antreprenoriatului social prin înfiinţarea a 21 de întreprinderi sociale şi promovarea integrării vocaţionale în întreprinderile sociale şi economia socială pentru a facilita accesul la ocupare a forţei de muncă prin angajarea a minim 110 de persoane care provin din rândul grupurilor vulnerabile din Regiunea de Nord Est a Romaniei. Proiectul contribuie astfel la realizarea Obiectivului specific 4.16 sprijinind direct consolidarea capacităţii a 21 de întreprinderi de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto sustenabilă, printr-un program inovativ şi specilizat de asistenţă pentru implementarea planurilor de afaceri dezvoltate şi selectate în etapa anterioră prin activităţile de antreprenoriat.