Anunț publicitar achiziție servicii amenajare peisagistică – Asociația Conacul Dragomirnei

Asociatia Conacul Dragomirnei, CIF: 43749613, cu sediul in  comuna Mitocu Dragomirnei, sat Mitocu Dragomirnei, str. Meseriasilor, nr. 11A, judet Suceava, reprezentată de domnul Alexandru Covașă, implementeaza planul de afaceri „Complex Turistic Amfiteatru” în cadrul proiectului REŢEAUA ÎNTREPRINDERILOR DE ECONOMIE SOCIALĂ PENTRU NORD-EST, POCU/449/4/16/128512 si intentioneaza sa achizitioneze servicii de amenajare peisagistica.

Obiectul contractului: Amenajare peisagistică, prin întocmire proiect de amenajare sit și implementare proiect de amenajare peisagistică.

Cod CPV: 71421000-5 – servicii de amenajare peisagistica

Tip si durata contract: Contract de prestări servicii de amenajare peisagistica cu o durata de maxim 12 luni.

Valoarea estimata:   85.000, TVA inclus.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 08.06.2021 ora 17:00.

Modalitate de transmitere a ofertelor:

E-mail: acdragomirna@gmail.com

Telefon: 0757419248

Whatsapp: 0757419248

Caietul de sarcini/specificatiile tehnice se pot solicita de la sediul  social din comuna Mitocu Dragomirnei, sat Mitocu Dragomirnei, str. Meseriasilor, nr. 11A, judet Suceava,  sau la telefon: 0757419248, ori prin e-mail: acdragomirna@gmail.com,  persoana de  contact  Alexandru Covașă.