Anunț Publicitar – SC METALLIC SIAD SRL

Anunț publicat la: 22/05/2021 09:22 am

SC METALLIC SIAD SRL, CUI: 43480166, cu sediul in Iași, str. Marginii 13, reprezentată de domnul Ionuț Sile,  implementează planul de afaceri Operaționalizare secție tratarea si prelucrarea metalelor si intenționează sa achiziționeze:  

  • Cabina de vopsire cu pulberi in câmp electrostatic – 1 buc,
  • Aparat sudura – 1 buc.
  • Compresor 5,5kw (dotat cu uscător si rezervor 500 litri) – 1 buc.

Obiectul contractului : achiziție de produse pe loturi

Cod CPV: 39236000-5 Cabine pentru vopsit, 42662100-5 Echipament de sudare electrică, 31158200-0 Turbocompresor

Tip si durata contract: Contracte de furnizare cu o durata de maxim 10 luni

Valoarea estimata totala: 192330 lei fără TVA.

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 2 iunie 2021

Ofertele se transmit pe email metallic.siad@gmail.com sau prin posta la adresa: Iași, str. Marginii nr 13, cod poștal 700385, jud Iași.

Caietul de sarcini/specificațiile tehnice se pot solicita de la sediul SC METALLIC SIAD SRL din localitatea Iași, str. Marginii 13,  sau prin e-mail metallic.siad@gmail.com, telefon 0745599013, pers contact Ionuț Sile.