Anunț Publicitar – SC CASA DESIGN BUCOVINA SRL (28/06/2021)

Anunț Publicitar – SC CASA DESIGN BUCOVINA SRL (28/06/2021)

Anunț publicat la: 28/06/2021 09:48 am

SC CASA DESIGN BUCOVINA SRL, CUI: RO43577968., cu sediul in Com. Arbore nr. 1111, jud. Suceava, reprezentată de domnul Ursan Valentin Iulian implementeaza planul de afaceri „Creative Art Design” si intentioneaza sa achizitioneze Router CNC.

Obiectul contractului : Achizitie Router CNC

Cod CPV: 43810000-4 Echipament de prelucrare a lemnului

Tip si durata contract: Contract de furnizare router CNC cu o durata de 90 zile

Valoarea estimata: 123.643,00 lei fara TVA.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 06.07.2021

Adresa la care se trimit/transmit ofertele: email: casadesignbucovina@gmail.com

Specificatiile tehnice se pot solicita de la sediul SC CASA DESIGN BUCOVINA SRL din localitate Arbore nr. 1111, jud. Suceava sau prin e-mail: casadesignbucovina@gmail.com, telefon: 0748430797  pers contact Ursan Valentin Iulian