Anunț Publicitar – SC CASA DESIGN BUCOVINA SRL (01/02/2022)

Anunț Publicitar – SC CASA DESIGN BUCOVINA SRL (01/02/2022)

Anunț publicat la: 01/02/2022 02:12 pm

SC CASA DESIGN BUCOVINA SRL, CUI: RO43577968., cu sediul in Com. Arbore nr. 1111, jud. Suceava, reprezentată de domnul Ursan Valentin Iulian implementeaza planul de afaceri „Creative Art Design” și angajează muncitori in domeniul prelucrării materialului lemnos pentru fabricarea ușilor, ferestrelor, scărilor, balustradelor, bordurilor și ornamentelor din lemn și altele.

Activități principale din fișa postului:

  • Încărcare, descărcare, manipulare materiale;
  • Activități de finisare a produselor debitate/ frezate;
  • Lăcuire/vopsire materiale finite;
  • Utilizare echipamente frezare, finisare și debitare.

Program de lucru 8 ore / zi, 5 zile / săptămână

Adresa la care se trimit/transmit CV-urile: email: casadesignbucovina@gmail.com

Fisa postului și detalii suplimentare se pot solicita de la sediul SC CASA DESIGN BUCOVINA SRL din localitate Arbore nr. 1111, jud. Suceava sau prin e-mail: casadesignbucovina@gmail.com, telefon: 0748430797  pers contact Ursan Valentin Iulian