Anunț Publicitar – Asociația PRINTSHOP

Anunț Publicitar – Asociația PRINTSHOP 

Anunț publicat la 26/04/2021 10:26 am

Asociatia Printshop, CUI: 43720382, cu sediul in Dorohoi, reprezentată de domnul Brinzei Constantiin implementeaza planul de afaceri „Atelierul de Print” si intentioneaza sa achizitioneze Presa digitala-1 buc, Imprimanta color-1buc si printer outdoor -1buc.

 Obiectul contractului : furnizare echipamente print

 Cod CPV: 30232100-5 Imprimante si trasatoare (Rev.2)

Tip si durata contract: Contract de furnizarecu o durata de 4 luni

Valoarea estimata: 243.837 lei fara TVA.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 06.05.2021, ora 10.00

Adresa la care se transmit ofertele:  constantinbrinzei63@gmail.com

Caietul de sarcini  se poate solicita prin e-mail: constantinbrinzei63@gmail.com