Anunț Publicitar – Asociația Peisaj Urban

Anunț publicat la: 20/05/2021 09:05 am

ASOCIAȚIA PEISAJ URBAN, CUI: 43732042, cu sediul in sat. Valea Lupului, fdc. Magnoliei, nr.7, ap.2, jud. Iasi, reprezentată de domnul Pascu Dragos Daniil, implementeaza planul de afaceri „ Asociatia Peisaj Urban” si intentioneaza sa achizitioneze o placa vibranta.


Obiectul contractului : Furnizare echipamente

Cod CPV  : 43315000-4

Tip si durata contract: Contract de furnizare echipament cu o durata de 30 zile.

Valoarea estimata: 7.949,47 lei fara TVA.


Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 27.05.2021 ora 12:00.

Adresa la care se trimit/transmit ofertele: Caietul de sarcini/specificatiile tehnice se pot solicita de la sediul  social din sat. Valea Lupului, fdc. Magnoliei, nr.7, ap.2, jud. Iasi, sau prin e-mail asociatiapeisajurban@gmai.com, telefon 0742153799, pers contact: Pascu Dragos Daniil.