Anunț Publicitar – Asociația Peisaj Urban

Anunț publicat la: 14/01/2022 08:34 am

ASOCIAȚIA PEISAJ URBAN, CUI: 43732042, cu sediul in Iasi, , Sat. Valea Lupului, Fdc. Magnoliei, nr.7, Ap.2 reprezentată de domnul Pascu Dragos Daniil, implementeaza planul de afaceri „Asociatia Peisaj Urban” si intentioneaza sa achizitioneze echipamente IT.


Obiectul contractului : Furnizare echipamente

Cod CPV  : 30141200-1 calculator de birou

Tip si durata contract: Contract de furnizare echipament cu o durata de 30 zile.

Valoarea estimata: 14.285,71  lei fara TVA


Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 19.01.2022 ora 10:00 AM.

Adresa la care se trimit/transmit ofertele: 

Caietul de sarcini/specificatiile tehnice se pot solicita de la sediul  social din sat. Valea Lupului, fdc. Magnoliei, nr.7, ap.2, jud. Iasi, sau prin e-mail asociatiapeisajurban@gmai.com, telefon 0742153799, pers contact: Pascu Dragos Daniil.