Anunț Publicitar – Asociația Peisaj Urban

Anunț publicat la: 10/01/2022 08:21 am

ASOCIAȚIA PEISAJ URBAN, CUI: 43732042, cu sediul in Iasi, , Sat. Valea Lupului, Fdc. Magnoliei, nr.7, Ap.2 reprezentată de domnul Pascu Dragos Daniil, implementeaza planul de afaceri „Asociatia Peisaj Urban” si intentioneaza sa achizitioneze pachete software pentru grafica.


Obiectul contractului : Furnizare pachete software pentru grafica

Cod CPV  : 48322- Pachete software pentru grafica

Tip si durata contract: Contract de furnizare pachete software pentru grafica cu o durata de 30 zile.

Valoarea estimata: 14.561,80 lei fara TVA.


Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 13.01.2022 ora 10:00 AM.

Adresa la care se trimit/transmit ofertele: Caietul de sarcini/specificatiile tehnice se pot solicita de la sediul  social din sat. Valea Lupului, fdc. Magnoliei, nr.7, ap.2, jud. Iasi, sau prin e-mail asociatiapeisajurban@gmai.com, telefon 0742153799, pers contact: Pascu Dragos Daniil.