Anunț Publicitar – Asociația Peisaj Urban

Anunț Publicitar – Asociația Peisaj Urban

Anunț publicat la: 24/05/2021 09:25 am

ASOCIAȚIA PEISAJ URBAN, CUI: 43732042, cu sediul in sat. Valea Lupului, fdc. Magnoliei, nr.7, ap.2, jud. Iasi, reprezentată de domnul Pascu Dragos Daniil, implementeaza planul de afaceri „ Asociatia Peisaj Urban” si intentioneaza sa achizitioneze un utilaj cu senile mini skid steer cu cupa si accesorii

Obiectul contractului: Servicii de furnizare echipament

Cod CPV 16600000-1

Tip si durata contract: Contract de furnizare echipament cu o durata de 30 zile

Valoarea estimata: 289.338,62 lei fara TVA.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 31.05.2021

Adresa la care se trimit/transmit ofertele: sat. Valea Lupului, fdc. Magnoliei, nr.7, ap.2, jud. Iasi

Caietul de sarcini/specificatiile tehnice se pot solicita de la sediul social din sat. Valea Lupului, fdc. Magnoliei, nr.7, ap.2, jud. Iasi,  sau prin e-mail asociatiapeisajurban@gmai.com, telefon 0742153799, pers contact: Pascu Dragos Daniil.