Anunț Publicitar – Asociația MAX PREST

Anunț Publicitar – Asociația MAX PREST

Anunț publicat la: 10/05/2021 11:09 am

Asociatia MAX PREST CIF: 43891714, cu sediul in sat Pomârla, Județul Botoșani, reprezentată de doamna Anca Maria MACSUTA implementeaza planul de afaceri MAX PREST – Servicii de excavare, intentioneaza sa achizitioneze  MASINA AUTOUTILITARA  si EXCAVATOR  2,7T.

Obiectul contractului : furnizare

  1. MASINA AUTOUTILITARA  COD CPV: 34131000-4, valoare estimata 150.420 lei fara TVA;
  2. EXCAVATOR  2,7T COD CPV: 43262100-8, valoare estimata 149.580 lei fara TVA.

Se pot depune oferte pentru unul sau mai multe echipamente:

Tip si durata contract: Contract de furnizarecu o durata de 4 luni

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 15.05.2021, ora 10.00

Adresa la care se transmit ofertele si se poate solicita caietul de sarcini: asociatiamaxprest@yahoo.com