Anunț Publicitar – Asociația EOS

Anunț Publicitar – Asociația EOS 

Anunț publicat la 26/04/2021 10:31 am

Asociatia EOS, CUI: 43719850, cu sediul in Dorohoi, reprezentată de doamna Iordache Ramona Simona implementeaza planul de afaceri „Spalatorie auto – Ecoland” si intentioneaza sa achizitioneze Instalatie completa, impreuna cu echiparea necesara pentru 4 piste de spalare self-service, inclusiv camera tehnica.

Obiectul contractului : furnizare Instalatie completa, impreuna cu echiparea necesara pentru 4 piste de spalare self service, inclusiv camera tehnica.
Cod CPV 42716110-2 -Echipament de spălare
Tip si durata contract: Contract de furnizare Instalatie completa, impreuna cu echiparea necesara pentru 4 piste de spalare self service, inclusiv camera tehnica cu o durata de 4 luni
Valoarea estimata: 330.332 lei fara TVA.
Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut
Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 06.05.2021, ora 10.00
Adresa la care se transmit ofertele: iordacheramona2020@gmail.com
Caietul de sarcini se poate solicita prin e-mail: iordacheramona2020@gmail.com.