Anunț Publicitar – Asociația Clean Expert

Anunț Publicitar – Asociația CLEAN EXPERT

Anunț publicat la: 10/05/2021 11:05 am

Asociatia Clean Expert, CIF:43695343 ,cu sediul in  Iasi, , Aleea Basarabi, nr.2, Blc. L4, Sc. B, parter reprezentată de domnul Lates-Ambrose Ioan , implementeaza planul de afaceri „Servicii profesionale de curatenie – Clean Expert” si intentioneaza sa achizitioneze echipamente profesionale de curatenie.


LOT I: Obiectul contractului : Furnizare echipamente de curatenie

Cod CPV  : 39713430-6 Aspiratoare; 39713400-7 Masini de intretinere a podelelor; 39713410-0 Masini de curatare a podelelor; 42999100-6 Aspiratoare, altele decat cele de uz casnic; 39721310-8 Generatoare de aer cald.

Tip si durata contract: Contract de furnizare echipamente curatenie cu o durata de 2 luni.

Valoarea estimata: 77.317,47 lei fara TVA.


LOT II: Obiectul contractului : Furnizare echipamente de curatenie

Cod CPV : 42924740-8 Aparate de curatare de inalta presiune; 42163000-9 Generatoare de aburi

Tip si durata contract: Contract de furnizare echipamente curatenie cu o durata de 2 luni.

Valoarea estimata:  127.633,41 lei fara TVA.


Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 14.05.2021 orele 17:00.

Adresa la care se trimit/transmit ofertele: Caietul de sarcini/specificatiile tehnice se pot solicita de la sediul  social din localitate Iasi , Aleea Basarabi, nr.2, Blc. L4, Sc. B, parter,  sau prin e-mail asoc.cleanexpert@gmail.com, telefon 0743816307,  persoana de  contact  Lates-Ambrose Ioan.