Anunț Publicitar – Asociația Anotimp

Anunț Publicitar – Asociația ANOTIMP

Anunț publicat la: 10/05/2021 11:15 am

Asociatia Anotimp, CIF: 43876269, cu sediul sat Pomârla, Comuna Pomârla, Județul Botoșani, reprezentată de doamna Lăcrămioara MITITELU implementeaza planul de afaceri „Servicii de spălătorie, vulcanizare și curățat covoare”, intentioneaza sa achizitioneze 1 Instalatie completa, impreuna cu echiparea necesara pentru 2 piste de spalare self –service și echipamente spalatorie covoare, Cod CPV: 42716110-2 – Echipament de spalare; Cod CPV: 98312000-3 – Servicii de curăţare a materialelor textile;

Obiectul contractului : furnizare echipamente

Instalatia completa, impreuna cu echiparea necesara pentru 2 piste de spalare self –service  cuprinde minim: Sistem self service – 2 buc; Preechipare statie de osmoza inversa si dedurizare pentru 2 boxe; Sistem de eliberare fise – 1 buc; Aspirator Self Service tip Basic cu 1 post de lucru – 1 buc.

Echipamente spalatorie covoare : Monoperie- 1 buc; Centrifuga pentru covoare – 1 buc; Masina pentru spalat si  curatat covoare automata – 1 buc; Masina pentru desprafuit covoare 1 buc.

Tip si durata contract: Contract de furnizarecu o durata de 4 luni

Valoarea estimata: 270.897 lei fară TVA.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 15.05.2021 , ora 10.00

Adresa la care se transmit ofertele:  lacramioaramititelu34@gmail.com

Caietul de sarcini  se poate solicita prin e-mail: lacramioaramititelu34@gmail.com