Anunț Publicitar 2 – Asociația CLEAN EXPERT (26/05/2021)

Anunț Publicitar 2 – Asociația CLEAN EXPERT (26/05/2021)

Anunț publicat la: 26/05/2021 12:53 am

Asociatia Clean Expert, CIF:43695343 ,cu sediul in  Iasi, , Aleea Basarabi, nr.2, Blc. L4, Sc. B, parter reprezentată de domnul Lates-Ambrose Ioan , implementeaza planul de afaceri „Servicii profesionale de curatenie – Clean Expert” si intentioneaza sa achizitioneze autoutilitara.

Obiectul contractului : Furnizare autoutilitara.

Cod CPV :

34144700-5 Vehicule utilitare

Tip si durata contract: Contract de furnizare autoutilitara cu o durata de 3 luni.

Valoarea estimata:   141.582,44 lei fara TVA.

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 31.05.2021 orele 17:00.

Adresa la care se trimit/transmit ofertele:

Caietul de sarcini/specificatiile tehnice se pot solicita de la sediul  social din localitate Iasi , Aleea Basarabi, nr.2, Blc. L4, Sc. B, parter,  sau prin e-mail asoc.cleanexpert@gmail.com, telefon 0743816307,  persoana de  contact  Lates-Ambrose Ioan.