Anunț Publicitar – Asociația BYAFOR

Anunț publicat la: 10/05/2021 11:13 am

Asociatia BYAFOR  CIF: 43860190, cu sediul in sat Pomârla, Județul Botoșani, reprezentată de doamna Bianca Iuliana GRIGOROSCUTA implementeaza planul de afaceri BYA FOR-Foraje orizontale, intentioneaza sa achizitioneze  sistem de foraj pneumatic. 43132100-8 Utilaje de foraj

Obiectul contractului : furnizare sistem de foraj ce cuprinde: Foreza pneumatica Ø190mm-echipament de baza; Echipament  pentru largire si tragerea tevilor; Pachet accesorii pentru batere tevi otel  Ø140-500mm; Compresor aer;

Valoare estimata 362.927 lei fara TVA.

Tip si durata contract: Contract de furnizarecu o durata de 4 luni

Criteriul de atribuire: Pretul cel mai scazut

Data si ora limita pentru depunerea ofertei: 15.05.2021 , ora 10.00

Adresa la care se transmit ofertele si se poate solicita caietul de sarcini: asociatiabyafor@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *